PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ NORD SERWIS SYSTEMY SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest Nord Serwis Systemy sp. z o. o., majaca siedzibe w Bialymstoku (15-535) przy ul. Praw Kobiet 4.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@nssystemy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane beda przetwarzane wylacznie w celu:
– prawidlowej realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną,
– udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania przed zawarciem umowy,
– wywiazana sie z obowiazku prawnego ciazacego na administratorze
– wynikajacym z prawnie uzasadnionych interesów administratora
– zapewnienia prawidlowej obslugi klientów
– w oparciu o Państwa zgode – w celach zgodnych z treścia udzielonej zgody


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny dla realizacji ww. celów. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzielona przez Państwa zgoda, przechowywanie danych bedzie odbywalo sie do czasu cofniecia zgody.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH
Przysluguje Państwu prawo: dostepu do swoich danych osobowych, korekty lub uzupełnienia swoich danych osobowych, do bycia zapomnianym (zazadania usuniecia Państwa danych osobowych), sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo cofniecia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysluguje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku pojawienia sie watpliwości dotyczacych sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora.


INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIAZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia umów z administratorem. Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwia kontakt i zawieranie jakichkolwiek umów z administratorem.